Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі – Політика) встановлює правила використання Make-Self.net (далі – Компанія) персональної інформації, що отримується від користувачів сайту Make-Self.net (далі – Користувачі). Ця Політика конфіденційності застосовується до всіх Користувачів Сайту.

Додаткові правила захисту персональних даних можуть застосовуватися до певних категорій Користувачів (наприклад, Замовникам або Клієнтам). Усі терміни та визначення, що зустрічаються у тексті Політики тлумачаться відповідно до чинного законодавства. Текст Політики постійно доступний Користувачам в Інтернеті.

Користувачі прямо погоджуються на обробку своїх персональних даних, як це описано в цій Політиці. Використання Сайту означає вираз Користувачем беззастережної згоди з Політикою і зазначеними умовами обробки інформації. Користувач не повинен користуватися Сайтом, якщо користувач не згоден з умовами Політики.

Згода на обробку персональних даних

1. Я висловлюю згоду на обробку своїх персональних даних без застережень і обмежень і підтверджую, що, даючи таку згоду, дію вільно, по своїй волі і в своїх інтересах.

2. Метою надання мною персональних данихледвуючої обробки їх Компанією є отримання інформаційних, консультаційних послуг.

3. Я усвідомлюю і погоджуюсь з тим, що ця згода надається на здійснення будь-яких дій з обробки моїх персональних даних, які необхідні для досягнення зазначених цілей як з використанням засобів автоматизації, так і без таких, включаючи без обмеження: збирання, систематизацію, накопичення , зберігання, уточнення (оновлення, зміна), отримання від третіх осіб, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення, транскордонну передачу персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій із моїми персональними даними.

4. Підписання мною цієї згоди (шляхом проставлення галочки у відповідному боксі або шляхом натискання кнопки під заповненням форми з контактними даними, які були введені вручну) поширюється на следперсональні дані: ім'я; контактний номер телефону; адресу електронної пошти (E-mail), дані, що автоматично збираються (IP-адреса, cookies, інформація про географічне положення, логи та дані, що передаються веб-сторінкою та сервером), а також інші дані, що надаються мною на власний розсуд.

5. Компанія не перевіряє достовірність наданих мною персональних даних. Компанія виходить з того, що надана мною персональна інформація є достовірною і достатньою. Я усвідомлюю, що несу відповідальність за надання персональних даних третьої особи відповідно до чинного законодавства.

6. Я даю згоду на розкриття Компанією моїх персональних даних третім особам для надання інформаційних, консультаційних послуг. Персональні дані передаються відповідно до законодавства. Якщо компанія передає мої персональні дані третім особам, вона вимагає від третіх осіб дотримання конфіденційності моїх персональних даних.

1. Персональна інформація користувачів, яку обробляє Компанія

1.1. Сайт збирає, одержує доступ і використовує в певних Політикою цілях персональні дані користувачів, технічну та іншу інформацію, пов'язану з Користувачами.

1.2. Технічна інформація не є персональними даними. Компанія використовує файли cookies, які дозволяють ідентифікувати Користувача. Файли cookies - це текстові файли, доступні Компанії, для обробки інформації про активність Користувача, включаючи інформацію про те, які сторінки відвідував Користувач і про час, який Користувач провів на сторінці. Користувач може відключити можливість використання файлів cookies в настройках браузера.

1.3. Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається Компанії в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення.

1.4. Під персональними даними Користувача розуміється інформація, яку Користувач надає Компанії при реєстрації на Сайті та последучному використанні Сайту. Обов'язкова інформація Компанії позначена спеціальним чином. Обов'язковою для надання Користувачем інформації є ім'я, адреса електронної пошти та телефон. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.5. Компанія також може обробляти дані, зроблені загальнодоступними суб'єктом персональних даних або підлягають опублікуванню або обов'язковому оприлюдненню відповідно до закону.

1.6. Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних не є надлишковими по відношенню до заявлених цілей їх обробки.

1.7. Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Компанія виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію про себе і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі обробки персональних даних користувачів

2.1. Компанія використовує технічну інформацію знеособлено для цілей, зазначених у пункті 2.2.

2.2. Головна мета Компанії при зборі персональних даних - надання інформаційних, консультаційних послуг Користувачам. Користувачі погоджуються з тим, що Компанія також може використовувати їх персональні дані для:

 • ідентифікація боку в рамках послуг, що надаються;
 • надання послуг і клієнтської підтримки за запитом користувачів;
 • виконання договорів і угод з Користувачами;
 • вирішення спорів, захист інтересів в правоохоронних, або інших державних органах;
 • виявлення і припинення шахрайських дій;
 • поліпшення якості послуг, зручності їх використання; розробка і розвиток Сайту, усунення технічних неполадок або проблем з безпекою;
 • аналіз для розширення і вдосконалення послуг, інформаційного наповнення та реклами послуг;
 • інформування користувачів про послуги, цільовому маркетингу, оновленні послуг і рекламних пропозиціях на підставі інформаційних переваг користувачів;
 • таргетування рекламних матеріалів; розсилки індивідуальних маркетингових повідомлень за допомогою електронної пошти, дзвінки і SMS;
 • порівняння персональних даних для підтвердження їх точності і перевірки їх третіми сторонами у випадках, передбачених законодавством;
 • проведення статистичних та інших іследвань на основі знеособлених даних.

3. Умови і способи обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам

3.1. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних шляхом реєстрації на Сайті або відправки заявки.

3.2. Обробка персональних даних Користувача означає збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача.

3.3. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.4. Треті особи, які отримали від Компанії доступ до персональних даних, зобов'язані надалі не розкривати третім особам та не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом.

3.5. Обробка персональних даних Користувача здійснюється змішаним способом з використанням баз даних на території Російської Федерації. Транскордонна передача даних не здійснюється.

3.6. Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у с.ледвуючих випадках:

 • Користувач висловив згоду на такі дії;
 • передача необхідна для використання Користувачем певної послуги Сайту або для виконання певного договору або угоди з Користувачем;
 • передача інформації з метою проведення аудиту;
 • з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови договорів і угод з Компанією, справжню Політику, або документи, що містять умови використання тієї чи іншої послуги;
 • в результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримано знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення іследвання, виконання робіт або надання послуг за дорученням Компанії.

4. Зміна і видалення персональної інформації. Обов'язкове зберігання даних

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, скориставшись функцією редагування персональних даних в особистому кабінеті або звернувшись до Компанії через зазначені на сайті контакти.

4.2. Згода на отримання інформаційних розсилок і рекламних матеріалів може бути відкликано Користувачем в будь-який час за допомогою має на сайті функціоналу.

4.3. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана Користувачем у будь-який час шляхом надсилання Компанії відповідного повідомлення через особистий кабінет або вказані на Сайті контакти, а компанія зобов'язана припинити обробку персональних даних та їх знищити.

4.4. У разі надсилання Користувачем звернення або запиту щодо п.4.1, 4.2 Компанія протягом 5 (п'яти) робочих днів здійснює необхідні дії з персональними даними.

4.5. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Компанія має право продовжити обробку персональних даних в допустимих російським законодавством випадках.

4.6. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Користувач розуміє, що це може спричинити неможливість надання послуг Компанії.

4.7. Компанія обробляє персональні дані, технічну інформацію і іншу інформацію Замовника до досягнення цілей обробки персональних даних.

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача

5.1. Компанія приймає необхідні і достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5.2. Компанія не приймає рішень, які зачіпають права і законні інтереси користувачів, на підставі виключно автоматизованої обробки персональних даних, за винятком випадків надання інформації за результатами запиту, зробленого самим Користувачем з використанням інтерфейсу автоматизованих систем.

5.3. При прийнятті юридично значимих рішень, взаємодії з Користувачами третіх осіб на прохання Компанії, на виконання угод з Користувачами або за запитами користувачів здійснюється неавтоматизована обробка персональних даних в обсязі, обумовленому цілями такої взаємодії, і з дотриманням вимог щодо безпечності інших даних, що не торкається обробкою.

5.4. При втраті або розголошення персональних даних Компанія інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Компанія спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним вимогам.ледств, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5.6. У разі втрати або розголошення персональної інформації Компанія не несе відповідальність, якщо дана персональна інформація:

 • стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;
 • була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Компанією;
 • була розголошена за згодою Користувача;
 • розкрита відповідно до акта компетентного державного органу або суду.

6. Вирішення спорів

6.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути щодо застосування цих правил, будуть, по можливості, вирішуватися Сторонами шляхом переговорів. Дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання суперечок є обов'язковим. Термін напрямки відповіді на претензію складає 10 (десять) днів с моменту її отримання Сторона.

6.2. Усі можливі суперечки, що випливають із відносин, регульованих цією Політикою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. У разі якщо Сторони не дійдуть взаємної згоди, то суперечка підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства в суді міста м. Дніпро.

7. Додаткові умови

7.1. Компанія має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Компанії, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Продовження використання Сайту після внесення таких змін підтверджує згоду Користувача з такими змінами.

7.4. Всі пропозиції чи питання щодо цієї Політики Користувач має право надсилати адміністрації через Сайт або за адресою: info@Make-Self.net

Make-Self.net

Ми у соціальних мережах: Facebook, Telegram, YouTube.
Для зручності користування сайтом використовуються Cookies. Угода про використання CookiesПолітика конфіденційності.
© 2022 Make-Self.net. Всі права захищені. Повне чи часткове копіювання матеріалів сайту без погодження з редакцією заборонено.